Postup při onemocnění dítětě

Vážení rodiče


zvolit mateřskou školu je důležité rozhodnutí. Vyberte to nejlepší pro vaše dítě i vás. Tady naleznete informace pro to, aby váš vstup a pobyt v MŠ Vora proběhl k vaší plné spokojenosti.

Poprvé v MŠ

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Našim cílem je, aby adaptační období ( zkušební doba – nejdéle tři měsíce ) sloužící k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ.

Adaptační plán:

Adaptační plán je vhodný při prvním vstupu do mateřské školy. Je na rodičích zda využijí této možnosti ve prospěch svého dítěte či nikoliv.

1.týden

 • 1.den za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení – maximálně hodinu
 • do konce týdne se docházka dítěte prodlužuje nedéle na 3 hodiny.

2.týden

 • odchod před obědem 11,30 hod.
 • odchod po obědě 12,30 hod.

Pokud začíná adaptační plán v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů Od třetího týdne, kdy adaptace probíhá již bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ.

Co dítě do MŠ potřebuje


 • bačkůrky ( podepsané )
 • vhodné oblečení do třídy - trička MŠ medvídci, rosničky
 • pohodlné hrací kalhoty, sukně
 • oblečení na pobyt venku
 • kapesníky ( vhodné i papírové )
 • pro případ polití či počůrání – náhradní oblečení
 • pyžamo – označené
 • cvičební úbor – př. leginy, kraťasy, tričko, cvičky - předškoláci

Vše řádně a čitelně označit a uložit v šatnových boxech.

Ale především potřebuje Vaši podporu, pozitivní ladění na vstup do školky (noví kamarádi, paní učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu, společné prožitky při hrách, poznávání a objevování nového v životě i pohádkách, písničky, barvičky, cvičení, pobyt na zahradě, vycházky do lesa, množství hraček, divadélka, výlety, kroužky, apod.)

Uspořádání dne


 Třída Soviček – přízemí HP (hospodářský pavilon)

Věk dětí:                          od 2 - 3 let

Integrace:                        uvedeno v příloze ŠVP                                                                                                                   

Počet dětí na třídě:           uvedeno v příloze ŠVP                                                 

 

Uspořádání dne

6,30 - 08,00 hod.:            scházení dětí, od rána nabídka činností, hry dle volby a přání dětí, individuální péče,

8,00 – 11,30 hod.:           dopolední přesnídávka, cvičení dětí, individuální péče o děti, řízené a volné činnosti dětí ve skupinách i individuálně, dílčí     programy, kroužky, hygiena, dopolední přesnídávka, pobyt venku

11,30 – 12,00 hod.:         hygiena, oběd,

12,00 – 14,30 hod.:         hygiena, odpočinek, při pěkném počasí pobyt venku, svačina,

14,30 – 15,30 hod.:         přechod do třídy Medvídků- odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí, při pěkném počasí pobyt venku,

15,30 – 16,30 hod.:         přechod do třídy Rosniček/Medvíďat-odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí.

 


Třída Medvíďata – 1. patro

Věk dětí:                          od 3 - 5 let

Integrace:                        uvedeno v příloze ŠVP   

Počet dětí na třídě:        uvedeno v příloze ŠVP

 

Uspořádání dne

6,30 - 08,00 hod.:            scházení dětí, od rána nabídka činností, hry dle volby a přání dětí, individuální péče,

8,00 – 11,30 hod.:           dopolední přesnídávka, cvičení dětí, individuální péče o děti, řízené a volné činnosti dětí ve skupinách i individuálně, dílčí programy, kroužky, hygiena, dopolední přesnídávka, pobyt venku

11,30 – 12,00 hod.:         hygiena, oběd

12,00 – 15,30 hod.:         hygiena, odpočinek, při pěkném počasí pobyt venku, svačina, odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí,

15,30 – 16,30 hod.:         přechod do třídy Rosniček - odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí.Třída Rosničky – přízemí

Věk dětí:                               4,5 – 7 let

Integrace:                             uvedeno v příloze ŠVP

Počet dětí ve třídě:             uvedeno v příloze ŠVP

Odklady školní docházky: uvedeno v příloze ŠVP

Uspořádání dne

6,30 – 8,00 hod.:                  scházení dětí, od rána nabídka činností: hry dle volby a přání dětí, individuální péče

8,00 -12,00 hod.:                 ranní cvičení, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami didakticky zaměřené cílené činnosti individuálně i ve skupinách, výukové programy, kroužky, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku

12,00 – 12,30 hod.:              hygiena, oběd

12,30 – 16,30 hod.:              hygiena, odpočinek, náhradní aktivity zaměřené na výtvarné činnosti, volné činnosti dětí, svačina, zájmové činnosti do rozchodu dětí.

Desatero pro rodiče


 1. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

 2. Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

 3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školy, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školy rádo, musí mít k ní kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest)- vyhněte se výhružkám typu: „Když budeš zlobit, nechám tě ve škole i odpoledne.“

 4. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně , ani ve vzteku po hádce s dítětem.

 5. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (hračku, šátek).

 6. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli by jste po obědě přijít.

 7. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, zbavit se své úzkosti - znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školy dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školy. Případně se dohodněte, že dítě do školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.

 8. Za pobyt ve škole neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den ve škole proběhne v pohodě - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se však neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

 9. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít do školy jen na dvě hodiny apod.

 10. Mluvte s dítětem o tom, co se ve škole dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku, nebo si popovídejte s dítětem, které do školy už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům,např.: „Tam tě naučí poslouchat.“, „Tam se s tebou nikdo dohadovat nebude.“ apod.