Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Platby za MŠ
Úterý, 02 Duben 2019 00:00

Platby

Školné je splatné do 15. dne v měsíci ve výši Kč 700,-.

Stravné je splatné do 15. dne v měsíci ve výši:

Strava Děti 3 - 6 let věku (Kč) Děti 7 - 10 let věku (Kč)
přesnídávka 7,- 7,-
oběd 15,- 16,-
svačina 5,- 6,-
nápoje 3,- 4,-
Celkem 30,- 33,-

Od 1.9.2017 povinná předškolní docházka pro děti ve věku od 5 let - předškolní vzdělávání bezúplatné.