Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Schůzka rodičů 29.08.2016
Úterý, 30 Červen 2015 12:04

Závěry ze schůzky rodičů konané dne 29. 8. 2016 pro školní rok 2016/2017

Na vědomí:

1. Řád školy a jeho přílohu,

2. informaci o čerpání příspěvků (formou sponzorského daru) na akce pro děti,

3. systém narozenin,

4. vánoční prázdniny 23.12. -2. 1. 2017,(MŠ uzavřena)

5. ŠVP, TVP,

6. doplňkové programy,

8. spolupráce s MŠ v Německu -nutné pasy dětí.

9. Metodické centrum-Školka hrou

10. informaci ohledně získání fin.prostředků formou šablon

11. akci Autospektra 10. 9. 2016

12. uzavření MŠ 8.9.2016-z provozních důvodů

Rodiče se dohodli:

1. spolupracovat při plnění ŠVP, TVP,

2. respektovat Řád školy a jeho přílohu,

3. formou sponzorských darů přispět na akce pro děti a rodiče ve výši Kč 1600,- vybrat do: 31. 12. 2016 (možno rozdělit při placení na dvě nebo tři části),

4. na Předškoláčka uhradí rodiče Rosniček sešity ve výši Kč 100,-. Dále si noví předškoláci přinesou šanony s většími euro deskami,

5. pro Medvídky uhradí rodiče sešity 3-4 let ve výší Kč 29,- 4-5 let ve výši Kč 90,-. Noví Medvídci si přinesou šanony a euro desky větší,

6. pro Sovičky šanony a větší euro desky,(na šanony si dají rodiče všech dětí Soviček, Medvídků i Rosniček svou fotku dítěte),

7. že, budou přicházet se svými dětmi do MŠ do 8:00 hod., v rámci možností a pozdější příchody budou včas nahlašovat příslušné učitelce,

8. na zástupcích tříd: Rosničky: pí Zabolotná P., Mgr.Svobodová R.

                               Medvídci: pí Povišerová, pí Třešňáková,

                               Sovičky: pí Hojdová, pí Leiderová

9. že, povedou své děti k tomu, aby neničily zařízení a okolí MŠ – zahrada, vstup do budovy, atd.

10. na spolupráci při tvorbě nového ŠVP ve složení pracovní skupiny: Mgr. Svobodová, pí Kosečková, p.Jauris.

Ostatní informace u ředitele školy.