Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Schůzka rodičů 22.09.2010
Sobota, 02 Říjen 2010 16:45

Závěry ze schůzky rodičů konané dne 22.9.2010

Na vědomí:

 • kriteria pro přijímaní dětí
 • směrnici ke stanovení výše úplaty pro předškolní vzdělávání
 • informaci o výroční zprávě
 • informaci VŠJ – školní stravování
 • informaci o čerpání příspěvků na akce pro děti
 • systém narozenin
 • vánoční prázdniny
 • ŠVP
 • Doplňkové programy
 • Řád školy
 • Spolupráce s MŠ v Německu -nutné pasy dětí
 • Volbu zástupců tříd: pí Vlasáková – Rosničky, pí Perestjuková – Medvíďata

Rodiče se dohodli:

 • spolupracovat při plnění ŠVP, TVP
 • respektovat Řád školy
 • formou sponzorských darů přispět na akce pro děti a rodiče ve výši 1000,-, vybrat do: 31.11.2010 formou sponzorského daru (možno na dvě částky)
 • na Předškoláčka zakoupí pracovní sešity 4 kusy za 27,-Kč
 • kontrolovat místo při odchodu z MŠ v šatně
 • předávat při příchodu do MŠ dítě domovnici nebo učitelce   
 • že, omezí pozdní příchody do MŠ
 • na nákupu triček
 • že, povedou své děti k tomu, aby neničily zařízení a okolí MŠ – zahrada, vstup do budovy, atd.

Ostatní informace u ředitelky školy.