Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Schůzka rodičů 21.09.2009
Čtvrtek, 24 Září 2009 08:10

Závěry ze schůzky rodičů dne 21.09.2009

Rodiče se
1) seznámili s (berou na vědomí):
ŠVP + spolupráci s MŠ v Grosskonreuthu,
Třídní vzdělávací program,
Řád školy,
nadstandardní aktivity, akce v rámci vzdělávání, akce pro rodiče,
Plán akcí na školní rok 2009/2010,
Informaci o stravování,
Plány školy v provozní oblasti,
Focení na vánoce,
zakoupení triček pro děti,
pomoc MŠ – materiální, finanční,          
dotované mléčné výrobky.
 
2) domluvili (ukládají si):
-  podílet se na tvorbě a spolupracovat při realizaci Školního a Třídního vzdělávací programu, nadstandardních aktivit, kroužků, spolupráce s MŠ v Grosskonreuthu,
nahlásit do konce září děti do kroužků – výtvarný kroužek „Sluníčko“, Školička bruslení, relaxační odpočinek – solné jeskyně, výcvik v plavání, výuka AJ a NJ – vše za úplatu,
-  dodržovat a plnit Řád školy – seznámení potvrdit podpisem,
-  předat finanční dar na akce pro děti a rodiče na školní rok 2009/2010 ve schválené výši
1000,-Kč do 31.12.2009 – formou darovací listiny.