Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Schůzka rodičů 18.8.2014
Úterý, 19 Srpen 2014 12:57

Závěry ze schůzky rodičů konané dne 18. 8. 2014

Na vědomí:

1. informaci VŠJ – školní stravování
2. informaci o čerpání příspěvků na akce pro děti
3. systém narozenin
4. vánoční prázdniny
5. ŠVP, TVP
6. doplňkové programy
7. Řád školy
8. spolupráce s MŠ v Německu -nutné pasy dětí

 
Rodiče se dohodli:
1. spolupracovat při plnění ŠVP, TVP,
2. respektovat Řád školy,
3. formou sponzorských darů přispět na akce pro děti a rodiče ve výši Kč 1600,- vybrat do: 31. 12. 2014 formou sponzorského daru (možno na dvě části) na Předškoláčka zakoupí MŠ pracovní sešit Kč 84,-a tento uhradí rodiče předškoláků zvlášť, dále si předškoláci přinesou šanony s eurodeskama, fotografie dětí v počtu 3x Sovičky, 5x Medvídci, 9x Rosničky-velikost 5X5,
4. kontrolovat místo při odchodu z MŠ v šatně,
5. předávat při příchodu do MŠ dítě pí učitelce,
6. že, budou přicházet se svými dětmi do MŠ do 8:00 hod.,
7. že, pozdější příchody budou včas nahlašovat příslušné učitelce,
8. na zástupcích tříd: Rosničky: pí Paušová, pí Vlasáková Medvídci: pí Kváčová, pí Budayová Sovičky: pí Zabolotná, pí Rezková,
9. že, povedou své děti k tomu, aby neničily zařízení a okolí MŠ – zahrada, vstup do budovy, atd.

Ostatní informace u ředitelky školy.