Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Představení školy
Čtvrtek, 06 Srpen 2009 13:45

Na okraji Mariánských Lázní při výjezdu na Plzeň, v tiché části panelového sídliště Vora, sídlí mateřská škola Vora. Proč právě Vora? Vysvětlení je jednoduché. Tento název vznikl v dávné minulosti, kdy se v této lokalitě nenacházely panelové domy, ale pouze voraniště. Proto se také takto nazývá i panelové sídliště.

Mateřská škola má dvě části: dětský a hospodářský pavilon, kde v roce 2014 byla stavebními úpravami vybudována  třída Soviček pro děti ve věku 2-3 let.  V dětském pavilonu jsou dvě třídy. V přízemí je to třída Rosniček. Tuto třídu navštěvují děti od 4,5 do 7 let. A v prvním patře je to třída Medvíďat. Tuto třídu navštěvují děti od 3 do 5 let. Obě budovy jsou spojeny stavebním krčkem.  

Nižší budova je budova hospodářská. Zabezpečuje provozní chod mateřské školy. Nachází se zde hlavní kuchyně, kanceláře, prádelna, skladové místnosti.

Solupracujeme s SPC Hamrníky, detašované pracoviště Karlovy Vary, s logopedkou, ZUŠ Mar.Lázně. Také spolupracujeme s mateřskou školou Kindregarten der Marktgemeinde Mahring-Groskonreuth.

Naše mateřská škola je zaměřena na výtvarnou a pracovní výchovu.

Naleznete nás zde!