Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Uspořádání dne

Třída Soviček – přízemí HP (hospodářský pavilon)

Věk dětí:                          od 2 - 3 let

Integrace:                        uvedeno v příloze ŠVP                                                                                                                   

Počet dětí na třídě:           uvedeno v příloze ŠVP                                                 

 

Uspořádání dne

7,00 - 08,00 hod.:            scházení dětí, od rána nabídka činností, hry dle volby a přání dětí, individuální péče,

8,00 – 11,30 hod.:           dopolední přesnídávka, cvičení dětí, individuální péče o děti, řízené a volné činnosti dětí ve skupinách i individuálně, dílčí programy, kroužky, hygiena, dopolední přesnídávka, pobyt venku

11,30 – 12,00 hod.:         hygiena, oběd,

12,00 – 14,30 hod.:         hygiena, odpočinek, při pěkném počasí pobyt venku, svačina,

14,30 – 15,30 hod.:         přechod do třídy Medvídků- odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí, při pěkném počasí pobyt venku,

15,30 – 16,30 hod.:         přechod do třídy Rosniček-odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí.

 

Třída Medvíďata – 1. patro

Věk dětí:                          od 3 - 5 let

Integrace:                        uvedeno v příloze ŠVP   

Počet dětí na třídě:            uvedeno v příloze ŠVP

 

Uspořádání dne

6,30 - 08,00 hod.:            scházení dětí, od rána nabídka činností, hry dle volby a přání dětí, individuální péče,

8,00 – 11,30 hod.:           dopolední přesnídávka, cvičení dětí, individuální péče o děti, řízené a volné činnosti dětí ve skupinách i individuálně, dílčí programy, kroužky, hygiena, dopolední přesnídávka, pobyt venku

11,30 – 12,00 hod.:         hygiena, oběd

12,00 – 15,30 hod.:         hygiena, odpočinek, při pěkném počasí pobyt venku, svačina, odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí,

15,30 – 16,30 hod.:         přechod do třídy Rosniček - odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí.

Třída Rosničky – přízemí

Věk dětí:                              4,5 – 7 let

Integrace:                             uvedeno v příloze ŠVP

Počet dětí ve třídě:                uvedeno v příloze ŠVP

Odklady školní docházky: uvedeno v příloze ŠVP

Uspořádání dne

6,30 – 8,00 hod.:                  scházení dětí, od rána nabídka činností: hry dle volby a přání dětí, individuální péče

8,00 -12,00 hod.:                 ranní cvičení, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami didakticky zaměřené cílené činnosti individuálně i ve skupinách, výukové programy, kroužky, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku

12,00 – 12,30 hod.:              hygiena, oběd

12,30 – 16,30 hod.:              hygiena, odpočinek, náhradní aktivity zaměřené na výtvarné činnosti, volné činnosti dětí, svačina, zájmové činnosti do rozchodu dětí.