Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300
Helena Černá - ředitelka
  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Hana Maříková - účetní
  354 602 831
 uctoms@email.cz
Lucie Mandová - VŠJ
  354 602 831
  jidelna.13@email.cz
rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Uspořádání dne
Uspořádání dne „Medvíďata“
6,30 - 8,00   scházení dětí, hry dle volby a přání dětí
8,00 - 11,30   ranní cvičení, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zaměřené cílené činnosti individuelně i ve skupinách, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku, doplňkové programy
11,30 - 12,00   hygiena, oběd
12,00 - 16,30   hygiena, odpočinek, doplňkové programy, volné činnosti dětí, svačina, zájmové činnosti do rozchodu dětí
 
Uspořádání dne „Rosničky“
6,30 - 8,00   scházení dětí, hry dle volby a přání dětí
8,00 - 12,00   ranní cvičení, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zaměřené cílené činnosti individuelně i ve skupinách, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku, doplňkové programy
12,00 - 12,30   hygiena, oběd
12,30 - 16,30  

hygiena, při pěkném počasí pobyt venku, odpočinek na matracích,  náhradní nespací aktivity zaměřené na využívání netradičních výtvarných technik volné činnosti dětí, svačina, zájmové činnosti do rozchodu dětí, doplňkové programy

Máte-li zájem o podrobný rozpis činností, kterým se děti v naší škole věnují, můžete se podívat na kompletní  program dne.