Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Poprvé v MŠ

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Našim cílem je, aby adaptační období ( zkušební doba – nejdéle tři měsíce ) sloužící k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ.

Adaptační plán:

Adaptační plán je vhodný při prvním vstupu do mateřské školy. Je na rodičích zda využijí této možnosti ve prospěch svého dítěte či nikoliv.

1.týden

  • 1.den za účasti rodičů – přivítání, vzájemné seznámení – maximálně hodinu
  • do konce týdne se docházka dítěte prodlužuje nedéle na 3 hodiny.

2.týden

  • odchod před obědem 11,30 hod.
  • odchod po obědě 12,30 hod.

Pokud začíná adaptační plán v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů Od třetího týdne, kdy adaptace probíhá již bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ.