Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Desatero pro rodiče
  1. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
  2. Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
  3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školy, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školy rádo, musí mít k ní kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest)- vyhněte se výhružkám typu: „Když budeš zlobit, nechám tě ve škole i odpoledne.“
  4. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně , ani ve vzteku po hádce s dítětem.
  5. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (hračku, šátek).
  6. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli by jste po obědě přijít.
  7. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, zbavit se své úzkosti - znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školy dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školy. Případně se dohodněte, že dítě do školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.
  8. Za pobyt ve škole neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den ve škole proběhne v pohodě - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se však neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
  9. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít do školy jen na dvě hodiny apod.
  10. Mluvte s dítětem o tom, co se ve škole dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku, nebo si popovídejte s dítětem, které do školy už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům,např.: „Tam tě naučí poslouchat.“, „Tam se s tebou nikdo dohadovat nebude.“ apod.