Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Aktuální jídelníčky


Zobrazení 29
Zobrazení 43
Zobrazení 44
Zobrazení 71
Zobrazení 23

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Seznam přijatých dětí do MŠ
Středa, 29 Květen 2019 14:55

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace

přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23

a

Seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2019

Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace

nepřijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

1, 13, 18, 20

 
Akce na měsíc květen
Úterý, 30 Duben 2019 14:04

Každé pondělí seznamování s Německým jazykem, financováno z projektu 172 Malí, ale společně silní!

2. 5. Návštěva městské policie Rosničky

2. 5. Proběhne informační schůzka s rodiči pro přihlášené děti na školu v přírodě, od 16:00 ve třídě Rosniček

Jarní besídky:

7. 5. ve třídě Soviček od 15:00

9. 5. ve třídě Medvíďat od 15:00

10. 5. ve třídě Rosniček od 15:00

13. 5. Zápis dětí do mateřské školy od 9:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00

14. 5. Malá technická univerzita pro děti v MŠ

15. 5. Oslava narozenin

17. 5. Výlet Německo, předškoláci. S sebou malou svačinu a pití. Návrat cca 13:30

21. 5. Malá technická univerzita v MŠ - pokračování

29. 5. Pohádky z klobouku v MŠ od 8:15

30. 5. Společný výlet na den dětí i s rodiči. Hlásit se můžete u pí učitelek.

 Zábavné centrum Sokolov Fantazie. Odjezd 8:15 návrat cca 15:30

S sebou pití a dobrou náladu. Těšíme se na vaší účast! Kolektiv MŠ :-) 

 
Info
Úterý, 02 Duben 2019 14:39

Žádost k předškolnímu vzdělávání je možné vyzvednout od 2. 4. 2019 ve třídě Rosniček.

Zápis dětí do MŠ se koná 13. 5. 2019 od 9:00 - 12:00 a od 13.00 - 16.00

 
Akce na měsíc duben
Pátek, 22 Březen 2019 14:41

2. 4. nezávazné jarní focení + společná fotka Fotodienst 8:00

8. 4. Projekt 172 Malí, ale společně silní! Rosničky Výlet Teplá Malíř a malba v kláštěře

 odjezd 8:30

9. 4. Písničkové čarování 9:00

10. 4. Oslava narozenin

12. 4. Velikonoční zajíček v MŠ

12. - 13. 4. Velokonoční kouzelná noc pro všechny děti, dle zájmu

17.4. Jak šlo vejce na vandr. Akce Mariánskolázeňsko. Odchod z MŠ 9:00, návrat na oběd.

23. 4. Malá technická univerzita pro děti v MŠ

24. 4. návštěva absolventu ze ZŠ Jih 1. třída v MŠ

25. 4. Den otevřených dveří od 9:00-11:00 a odpoledne od 14:00-16:00

29. pohádka v MŠ Jaro v korunách stromů

30. 4. městské divadlo ML

Čarodějnická pohádka, odjezd 8:10

Změna vyhrazená!

 
Den otevřených dveří
Úterý, 12 Březen 2019 14:46

Milí rodiče,

MŠ Vora, Vás srdečně zve na den otevřených dveří dne 25. 4. 2019

od 9:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 14:00 hod. do 16.00 hod.

Přijďte si prohlédnout prostory mateřské školy, seznámit se s informacemi o zápisu do mateřské školy, který proběhne dne 13. 5. 2019,

pohrát si s dětmi nebo shlédnout ukázky výchovně vzdělávací práce s dětmi MŠ.

Těšíme se na Vás!

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 2 z 59
Skolka-hrou Cílem projektu Školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme didaktické možnosti propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.
msmt eu-flag

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. - je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zde naleznete aktuální přednášky a semináře: http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/
http://www.marianskolazensko.org/aktualne/
Všechny semináře, které v rámci MAP (místní akční plán Rozvoj vzdělávání na Marinskolázeňsku) jsou zdarma a workshopy jsou přístupné všem, která téma zajímá.

walkodile