Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

O projektu
Úterý, 26 Září 2017 18:33
banner_eu piraten_vora

Mateřská školka Vora realizuje v partnerství s mateřskou školkou Mähring (Bavorsko) - Kinderhaus Mähring Dorfpiraten - projekt pod názvem Malí, ale společně silní!

Tento projekt obou školek byl společně připravován již od roku 2016 a jeho cílem je pokračování
a prohlubování přátelství, které bylo vytvořeno díky pravidelným setkáváním a společným akcím.

Obsahem projektu je oboustranná výuka jazyků pro děti i dospělé, společná setkávání, činnosti, výlety, oslavy – plán aktivit je plný zajímavých akcí. Díky projektu budou také vybudovány dvě tematické zahrady – u naší mateřské školky zahrada „Porozumění“, u mateřské školky v Mähringu zahrada „Přátelství“. Na tvorbě zahrad se budou přiměřeným způsobem podílet i děti a jejich rodiče – výrobou jednoduchých předmětů, údržbou zařízení a zahrady. Společné aktivity na zahradách přispějí k bližšímu poznávání našich přátel a jejich kultury a budou příležitostí pro praktické využití nabytých jazykových znalostí.  

Několik údajů k projektu:

Název projektu: Malí, ale společně silní!

Žadatel: Obec Mähring / Bavorsko

Partner: Město Mariánské Lázně

Číslo projektu: 172

Poskytovatel finančního příspěvku: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2020

Rozpočtované náklady: 44 000 Eur / ca. 1 144 000 Kč

Předpokládaná výše finančního příspěvku: 85 % Evropská unie, 5 % MMR ČR

banner_eu piraten_vora