Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Aktuální jídelníčky


Zobrazení 31
Zobrazení 37
Zobrazení 62
Zobrazení 72
Zobrazení 63

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

Hospodaření MŠ
Pátek, 17 Březen 2017 16:09

Novelou zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat a zveřejňovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje jeji zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky  následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.  

Návrhy příspěvků

pdf_button Navrh prispevku 2017

Schválené rozpočty

pdf_button Schválený rozpočet 2017


weblink Transparentní účet