Přihlašte se k odebírání aktuálních informací MŠ Vora na Váš e-mail (Návod).

Mateřská škola Vora
 Za Tratí 687
     353 01  Mar. Lázně
Bank. účet transparentní:
arrow72293703/0300
Bank. účet běžný:
arrow278602401/0300

Johana Nedvědová
- ředitelka

  354 622 741
  606 945 835
  msvora@post.cz
Nikola Zteiskarová - VŠJ
  354 602 831

rosnicka 354 602 832
medvidek 354 602 833
sovicka 373 700 875

PROSBA
Pondělí, 15 Únor 2016 14:06
Vážení rodiče, opětovně se na vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníkového šetření. Doposud se zúčastnilo ve třídě Rosniček 12 rodičů, ve třídě Medvíďat 10 rodičů a ve třídě Soviček pouze 2 rodiče.